Services

ติดตามยานพาหนะของคุณ

ไม่ว่ารถของคุณจะอยู่ที่ไหน ให้ Futurenet ช่วยติดตามรถของคุณ

ดูว่ารถของคุณอยู่ที่ไหน

แผนที่จะแสดงตำแหน่งของรถของคุณ

ดูสถิติยานพาหนะ

ดูความเร็วของรถ สถานะเครื่องยนต์ ฯลฯ

ติดตามยานพาหนะของคุณ

ด้วยโหมดติดตาม คุณสามารถดูยานพาหนะของคุณได้อย่างใกล้ชิด

สัญญาณเตือนตามขอบเขตพื้นที่

เมื่อใดก็ตามที่รถออกนอกโซน/เส้นทางที่คุณต้องการ
Futurenet จะแจ้งให้คุณทราบ

ดูเส้นทางการขับขี่ย้อนหลัง

ดูข้อมูลการขับขี่และเส้นทางแต่ละครั้งตั้งแต่สตาร์ทเครื่องจนถึงดับเครื่อง

ปรับแต่งการแจ้งเตือนได้ตามใจคุณ

ปรับแต่งได้ทั้งสัญญานเตือนด้านความปลอดภัยและพฤติกรรมขับขี่

Scroll to Top